עורך המדור המקצועי

 חברי המגשרים שוב שלום   בפתח הדברים אני רוצה, בשם כולנו, להודות לאורי בר-מעוז, סמנכ”ל לשכת המגשרים בישראל, שביחד עם