מגשר

מהו הליך גישור

הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט 79ג.      (א) בסעיף זה, “גישור” – הליך שבו נועד מגשר