ממלאי תפקידים

רשימת בעלי התפקידים בהנהלת הלשכה


תפקידתחומי אחריותשםמיילטלפון
 לשכת המגשרים בישראלכלליinfo@ic-m.org.il0722-222-005
ועד מנהל    
יו”ריו”רטובי דנוןtovi.danon@bezeqint.net054-4953933
סגנית יו”ר כספים וניהול העמותהמירה ליברmiralieber@yahoo.com052-3585560
סגן יו”רדוברות ויח”צ, אמנת הגישוראבי מרום מילברגרavim@marom.co.il053-7772345
סגן יו”רקשרי ממשל, שת”פ, חקיקהניר תל-פזnir@telpaz.co.il050-5277625
חבר ועדמדיה, אתרשלמה דרוריgisure.2b.sure@gmail.com054-2000820
חברת ועדהשתלמויות עו”ד אדוה ננטלadvanantel@gmail.com052-6888344
חברת ועדשת”פעו”ד רבקה אדליןa-rivka@zahav.net.il050-2070981
חברת ועדגישור בזקנה, ניוזלטרשרי גלgilpnimi@gmail.com054-2226080
חבר ועדאמנת הגישורחיים שטיינברגhaimst@mda.org.il052-4643679
     
יועצת משפטית    
  עו”ד ליאת איל  
     
מבקר הלשכה    
  רו”ח אוסי זלוציבר  
     
עורך תוכן    
  עו”ד גיורא אלוני  
     
יועץ לעינייני טוענים רבניים ודת   
  הרב אפריים גליקסברג  
     
     
ועדת ערר    
  יו”ר – עו”ד ליאת איל  
  רו”ח אוסי זלוציבר  
  עו”ד מיטל בראון כהנא  
גלילה לראש העמוד
אסיפה כללית

לשכת המגשרים בישראל מזמינה אתכם לאסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין
שתתקיים בזום ביום ד' 27 יולי 2022 בשעה 18:00.
סדר יום:
· דברי פתיחה ועדכונים – טובי דנון יו"ר הלשכה
· דיון בנושא איחוד אפשרי עם ארגון המגשרים בישראל.
· הצבעה של האסיפה בדבר מתן סמכות לוועד המנהל לנהל משא ומתן בנושא איחוד עם ארגון המגשרים.
· שונות
ברצוננו להדגיש את חשיבות השתתפותכם באסיפה זו.
לינק להשתתפות באסיפה הכללית ישלח ערב יום האסיפה לחברי הלשכה .
האסיפה הכללית פתוחה לדברים והצבעה לחברי הלשכה בלבד

דילוג לתוכן