המדור המקצועי

מציאות מתהווה בעולם הגישור / כתב: עו”ד גיורא אלוני , מגשר ערכה לפרסום: ד”ר ברכה בן שמאי, מגשרת

15.1.17 מציאות מתהווה בעולם הגישור / כתב: עו”ד גיורא  אלוני , מגשר                                                                           ערכה לפרסום:  ד”ר ברכה בן שמאי,