המדור המקצועי

אין להכפיף מתן תוקף של פס”ד להסדר גישור במילוי מוקדם של התניות שבו

15.6.2020 נדחתה בקשה להכפיף את מתן התוקף של פסק דין להסדר גישור למילוי חלק מהתניות הכלולות בהסדר. מאת עו”ד גיורא

בית המשפט העליון קובע: ניתן לאכוף הסדר ביניים שהושג בהליך גישור

16.1.2020 מאת ע”ד גיורא אלוני, מגשר פסיקה תקדימית כאמור בכותרת המאמר, יוצאת לאחרונה (19.12.2019) מלפני בית המשפט העליון, כב’ השופטת

האם תקנות הגישור חלות גם על ה”גישור החופשי” – גישור שלא עפ”י הפניית ביהמ”ש? ומהי גישתו של בית המשפט להליך הגישבור

1.1.2020 מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר פסק הדין, שאותו בחרנו לנתח במאמר זה, עוסק במספר נושאים, שהם בליבת הגישור. בפתחו

הסדר גישור מותנה בכפוף להוראת בית המשפט על החזר האגרה – האם תקף?

1.12.2019 מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר השאלה נדונה והוכרעה בפסק דינו של ביהמ”ש העליון בתיק ע”א 5120/16 מדינת ישראל נ’

אסטרטגיות וטקטיקות בגישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

10.10.2019 אסטרטגיות וטקטיקות בגישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מאמר זה מבוסס על שני מאמרים שהתפרסמו בגיליון 791 מ 14.8.2019

בית המשפט העליון: שני מסלולים לאכיפת פסק-דין המתקף הסדר גישור

30.9.2019 בית המשפט העליון: שני מסלולים לאכיפת פסק-דין המתקף הסדר גישור מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר הכרעה תקדימית זו ניתנה