המדור המקצועי

לא ניתן לסגת מהסכמות, שהושגו במסגרת הסדר גישור, שקיבל תוקף של פס”ד, אלא בהתאם לחוקי החוזים.

25.4.2021 לא ניתן לסגת מהסכמות, שהושגו במסגרת הסדר גישור, שקיבל תוקף של פס”ד, אלא בהתאם לחוקי החוזים. מאת עו”ד גיורא

בית משפט מעניק שיניים חדות לאכיפה של חובת שמירת הסודיות המוטלת על המגשרים

25.3.2021 בית משפט מעניק שיניים חדות לאכיפה של חובת שמירת הסודיות המוטלת על המגשרים מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר כב’

גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ”ש ולא בהסכמת הצדדים, אלא מכח חוק

1.3.2021 גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ”ש ולא בהסכמת הצדדים, אלא מכח חוק מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר על מקור נוסף

לא כל ניסיון ליישב סכסוך ביוזמת ביהמ”ש ייחשב להליך גישור

31.1.2021 לא כל ניסיון ליישב סכסוך ביוזמת ביהמ”ש ייחשב להליך גישור[1] מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר נשיאת ביהמ”ש העליון אסתר

פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור

15.01.2021 פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר המדובר הוא בפס”ד בתיק,

בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”.

20.11.2010 בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר הנושא שבכותרת,

סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד

10.10.2020 סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר  מבוא

שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות

20.09.2020 שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות מאת עו”ד גיורא אלוני,

עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר

20.8.2020 עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר למי שעוקב