המדור המקצועי

היסטוריה עגומה שחוזרת על עצמה – נדחתה בקשה לאישור הסדר גישור, בשל פגם לכאורה בבסיס ההסכמה.

15.7.2022 היסטוריה עגומה שחוזרת על עצמה – נדחתה בקשה לאישור הסדר גישור, בשל פגם לכאורה בבסיס ההסכמה. מאת: עו”ד גיורא

הסכם כילאיים שזיווג הסכם גישור עם הסכם בוררות– אינו בר קיימא ואינו ניתן ליישום.

1.7.2022 הסכם כילאיים שזיווג הסכם גישור עם הסכם בוררות– אינו בר קיימא ואינו ניתן ליישום. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

הליך גישור – בשונה מהליך בוררות – אינו עוצר את מרוץ ההתיישנות

לתשומת לב המגשרים: הליך גישור – בשונה מהליך בוררות – אינו עוצר את מרוץ ההתיישנות מאת גיורא אלוני, מגשר הקדמה

דברים שנאמרו באולם בית המשפט ודברים שנאמרו במהלך ישיבת גישור

מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מבוא קצר דברים שנאמרו באולם בית המשפט ודברים שנאמרו במהלך ישיבת גישור זרקור על פסק

בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות

בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות מאת: עו”ד גיורא אלוני מגשר כלל יסודי הוא בדיני

הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין, מהווה מעשה בי”ד במעמד של החלטה חפצית

הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין, מהווה מעשה בי”ד במעמד של החלטה חפצית[1] מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר עד

התמורות שחלו בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה – “האם היה גישור?”

15.5.2021 התמורות שחלו  בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה – “האם היה גישור?” מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר נושא מאמר