המדור המקצועי

בית המשפט העליון קובע: ניתן לאכוף הסדר ביניים שהושג בהליך גישור

16.1.2020 מאת ע”ד גיורא אלוני, מגשר פסיקה תקדימית כאמור בכותרת המאמר, יוצאת לאחרונה (19.12.2019) מלפני בית המשפט העליון, כב’ השופטת

האם תקנות הגישור חלות גם על ה”גישור החופשי” – גישור שלא עפ”י הפניית ביהמ”ש? ומהי גישתו של בית המשפט להליך הגישבור

1.1.2020 מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר פסק הדין, שאותו בחרנו לנתח במאמר זה, עוסק במספר נושאים, שהם בליבת הגישור. בפתחו

הסדר גישור מותנה בכפוף להוראת בית המשפט על החזר האגרה – האם תקף?

1.12.2019 מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר השאלה נדונה והוכרעה בפסק דינו של ביהמ”ש העליון בתיק ע”א 5120/16 מדינת ישראל נ’

אסטרטגיות וטקטיקות בגישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

10.10.2019 אסטרטגיות וטקטיקות בגישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר מאמר זה מבוסס על שני מאמרים שהתפרסמו בגיליון 791 מ 14.8.2019

בית המשפט העליון: שני מסלולים לאכיפת פסק-דין המתקף הסדר גישור

30.9.2019 בית המשפט העליון: שני מסלולים לאכיפת פסק-דין המתקף הסדר גישור מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר הכרעה תקדימית זו ניתנה

דיון בבקשת פסילה של שופט שהביע דעה שיוטב לצדדים אם יפנו להליך גישור

1.9.2019 דיון בבקשת פסילה של שופט שהביע דעה שיוטב לצדדים אם יפנו להליך גישור מאת עו”ד גיורא אלוני, עו”ד בבקשה

בית המשפט פוסל את הליך הגישבור בנסיבות שבפניו ומצביע על הפגמים בהליך זה.

1.8.2019 בית המשפט פוסל את הליך הגישבור בנסיבות שבפניו ומצביע על הפגמים בהליך זה. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר הנושא