המדור המקצועי

בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות

בית המשפט מעניק לתניית גישור בחוזה – מעמד של תניית בוררות מאת: עו”ד גיורא אלוני מגשר כלל יסודי הוא בדיני

הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין, מהווה מעשה בי”ד במעמד של החלטה חפצית

הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין, מהווה מעשה בי”ד במעמד של החלטה חפצית[1] מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר עד

התמורות שחלו בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה – “האם היה גישור?”

15.5.2021 התמורות שחלו  בגישת בתי המשפט בבואם להכריע בשאלה – “האם היה גישור?” מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר נושא מאמר

לא ניתן לסגת מהסכמות, שהושגו במסגרת הסדר גישור, שקיבל תוקף של פס”ד, אלא בהתאם לחוקי החוזים.

25.4.2021 לא ניתן לסגת מהסכמות, שהושגו במסגרת הסדר גישור, שקיבל תוקף של פס”ד, אלא בהתאם לחוקי החוזים. מאת עו”ד גיורא

בית משפט מעניק שיניים חדות לאכיפה של חובת שמירת הסודיות המוטלת על המגשרים

25.3.2021 בית משפט מעניק שיניים חדות לאכיפה של חובת שמירת הסודיות המוטלת על המגשרים מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר כב’

גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ”ש ולא בהסכמת הצדדים, אלא מכח חוק

1.3.2021 גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ”ש ולא בהסכמת הצדדים, אלא מכח חוק מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר על מקור נוסף

לא כל ניסיון ליישב סכסוך ביוזמת ביהמ”ש ייחשב להליך גישור

31.1.2021 לא כל ניסיון ליישב סכסוך ביוזמת ביהמ”ש ייחשב להליך גישור[1] מאת: עו”ד גיורא אלוני, מגשר נשיאת ביהמ”ש העליון אסתר

פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור

15.01.2021 פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר המדובר הוא בפס”ד בתיק,

בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”.

20.11.2010 בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר הנושא שבכותרת,