המדור המקצועי

פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור

15.01.2021 פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט בעקבות הסדר גישור מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר המדובר הוא בפס”ד בתיק,

בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”.

20.11.2010 בית המשפט מקפיד על אי קבילות[1] של “דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור”. מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר הנושא שבכותרת,

סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד

10.10.2020 סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר  מבוא

שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות

20.09.2020 שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות מאת עו”ד גיורא אלוני,

עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר

20.8.2020 עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר למי שעוקב

אין להכפיף מתן תוקף של פס”ד להסדר גישור במילוי מוקדם של התניות שבו

15.6.2020 נדחתה בקשה להכפיף את מתן התוקף של פסק דין להסדר גישור למילוי חלק מהתניות הכלולות בהסדר. מאת עו”ד גיורא