מאמרים של: גיורא אלוני

סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד

10.10.2020 סעיפים 79ג ו- 79א לחוק בתי המשפט משמשים יחדיו בעובדות פסק דין אחד מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר  מבוא

שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות

20.09.2020 שימוש לרעה בהליך הגישור כמכשיר להשגת תוקף של פסק דין להסדר גישור, בניגוד לחוק ולתקנות מאת עו”ד גיורא אלוני,

עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר

20.8.2020 עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר למי שעוקב

אין להכפיף מתן תוקף של פס”ד להסדר גישור במילוי מוקדם של התניות שבו

15.6.2020 נדחתה בקשה להכפיף את מתן התוקף של פסק דין להסדר גישור למילוי חלק מהתניות הכלולות בהסדר. מאת עו”ד גיורא

בית המשפט העליון קובע: ניתן לאכוף הסדר ביניים שהושג בהליך גישור

16.1.2020 מאת ע”ד גיורא אלוני, מגשר פסיקה תקדימית כאמור בכותרת המאמר, יוצאת לאחרונה (19.12.2019) מלפני בית המשפט העליון, כב’ השופטת

האם תקנות הגישור חלות גם על ה”גישור החופשי” – גישור שלא עפ”י הפניית ביהמ”ש? ומהי גישתו של בית המשפט להליך הגישבור

1.1.2020 מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר פסק הדין, שאותו בחרנו לנתח במאמר זה, עוסק במספר נושאים, שהם בליבת הגישור. בפתחו