מאמרים של: לשכת המגשרים

ועדת הבחירות

ב”ה, כ”א בסיון תשע“ג                                                                                                                                                         30 במאי 2013 הודעה מס’ 5 לחברי לשכת המגשרים בישראל                      הודעה בדבר סופיות הבחירות בהתאם