מאמרים של: לשכת המגשרים

הצעת חוק המגשרים

לאחר שנה של עבודה מאומצת בעזרתה המקצועית של חברתי היקרה עו”ד ליאת אייל הונחה היום על שולחן הכנסת בשעה טובה

מהו הליך גישור

הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט 79ג.      (א) בסעיף זה, “גישור” – הליך שבו נועד מגשר

 חברי המגשרים שוב שלום   בפתח הדברים אני רוצה, בשם כולנו, להודות לאורי בר-מעוז, סמנכ”ל לשכת המגשרים בישראל, שביחד עם