עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר

20.8.2020

עידוד אמפתיה או גילוייה בין הצדדים בגישור – כלי נוסף בידי המגשר

מאת עו”ד גיורא אלוני, מגשר

למי שעוקב אחרי הפסיקה בנושאים של בוררות וגישור, בולט לעין, שהפסיקה בנושאי הגישור בטלה בשישים ואף פחות מכך, מפני היקפי הפסיקה בנושאי הבוררות, ואולי טוב שכך. כל מגשר יודע, שאחד מיתרונותיו של הגישור על פני כל שיטה אחרת ליישוב סכסוכים, הינו העדר, כמעט מוחלט של המשפטנות בהליך הגישור. אנו מגשרים בחסות החוק, אולם הדין נעדר מהליך הגישור, וככל שזה ניתן וככל שזה אפשרי, כן ייטב.

דָּא עָקָא, שמצב זה מחייב את מי שמעוניין להמשיך ולהרחיב בסוגיות גישוריות, לפנות ולהביא בפני הקורא, מאמרים  ממקורות נוספים.

המאמרים, שבהם עסקינן[1], עניינם בכלי של האמפתיה בגישור מזווית שונה, ומלמדים על עידוד האמפתיה או גילוייה בין המגושרים – להבדיל מגילויי האמפתיה המוכרים מצד המגשר – ככלי רב חשיבות לקידום יישוב המחלוקת.

מהותה של אמפתיה

יש, שמגדירים אמפתיה כהבנה של הצד האחר, כפי שאותו אדם היה רוצה להיות מובן. האמפתיה מחזקת את היחסים בין אנשים ועוזרת להתחבר לצד האחר. נוצר קשר בין האנשים, כמו במעין חבל טבור, שמכתיב את מהות התקשורת וההבנה ביניהם. קשה לטפח ולהוקיר יחסים בהעדרה של אמפתיה. קיומה מאפשר לאחד להבין גם את מה שלא נאמר ע”י האחר.

יש אומרים, שהאמפתיה הינה מקור הכוח של הרגש והחמלה. הצורך בגיוס תעצומות של אנושיות וצניעות בכדי להציע לאחר את הבנתו של האחר באופן, שהוא היה רוצה בה, היא היא מקור כוחה של האמפתיה. המוכנות להבין אדם אחר באופן זה, הינה כלי רב עוצמה בידי המגשר, שבאמצעותו הוא קובע את מיצוב הרקע לגישור, את אופן התפתחותה של ישיבת הגישור ואת האווירה שבה היא תתנהל.

הלוז של מאמר זה הינו בקביעה, שלא די בהיות המגשר אמפתי. הכלי העיקרי הוא לגרום לקיומה של אמפתיה בין הצדדים לגישור.

הכלי של אמפתיה בין הצדדים

בשלב כלשהו, במהלך הגישור, אחד הצדדים, “ינוע” מהצגה של עמדותיו וההגנה עליהן, להכרה בכאב, בתסכול באובדן או ברגשות האחרים, שהצד האחר מביע.

המעבר הזה, ממקום של התמקדות בדעותיו ובעמדותיו  של הצד האחד, מקום של בטחון והחלטיות וככזה מהווה גם אזור הנוחות,  מחייב אותו להנמיך את חומות ההגנה, שבנה סביב הנרטיב שלו, ולצעוד אל מחוץ לתפיסתו שלו של אירועי העבר, שהוטבעו אצלו זמן רב כאמת האחת, שאין בלתה ושליוותה אותו בנאמנות בכל אשר ילך ובאוזני כל שמוכן לשמוע.

הגעה לתובנה שכזו, מחייב את אותו צד לגישור, לבטל את המחסומים וההגנות שהציב בינו לבין הצד השני, אותם מחסומים, שאפשרו לו למנוע מעצמו את היכולת לביקורת עצמית, לקריאה והפנמה של השדרים הגלויים והסמויים הן של עמדותיו והן של מצוקותיו, כאביו, תסכוליו וכו’ של האישיות שבצד השני. אותו צד, שאזר די כוחות נפש בכדי להצניע לכת ובאמת לרצות להבין את הצד השני, באופן שאותו צד רוצה להיות מובן, ולא באופן, שהוא עצמו מתיימר להבינו, ביצע את הטרנספורמציה הדרושה לשם קירובו של יישוב הסכסוך.

תפקיד המגשר

ברגיל, הצדדים בגישור נמצאים בהלך רוח של התגוננות, ולכן לא יימצאו במצב של מודעות מספקת  “לשמוע”, בפועל את השדרים של הצד השני, או שלא יהיו ערוכים להקשיב למסר המבטא אמפתיה מאותו צד. הצדדים בהלך רוח שכזה, יחמיצו את המסר, לפיו הצד השני מוכן לראות דברים אחרת, לבחון את נושא הסכסוך מזווית ראייה שונה. כך אובד רגע של מוכנות, פתיחות, נדיבות ואומץ שעלה לאוויר מצד מי, שהם רואים כיריבם.

החמצה של רגע כזה תגרור עמה, מטבע הדברים, דחיית ההזדמנות שעמדה לצדדים, לנוע לקראת יישוב הסכסוך. ללא הדהוד או הכרה במחווה, הצד, שהביע אמפתיה, יחווה תסכול, שיגבר בהמשך ההליך והוא יחזור ויתגדר במהלך הרגיל של מו”מ, שאינו מו”מ משתף. הרגע, שבו הליך הגישור עשוי היה לעלות לשלב של קירוב הצדדים, הכרה בצרכיו של הצד האחר, ואתו את הטרנספורמציה הדרושה בגישות הצדדים לסכסוך בכדי שיגיעו להסדר, ייתכן שאבד ללא שוב.

אמנם, לפחות מן הנימוס הוא, שהצד השני יכיר ויוקיר את מתת האמפתיה הזו. לא רק הצד, שהביע את האמפתיה נהנה מההכרה במתת הזה, שהרי בסופו של דבר שני הצדדים נהנים מכך. הצד שהדהד את ההבנה שלו לאות ששלח אליו בר הפלוגתא שלו, בעצמו עולה על מסלול השינוי והמגעים ביניהם הופכים לפחות אדברסריים.

מגשר מיומן, ימתין לראות אם הצד השני מגלה סימן (מילולי או לא מילולי), שהוא אכן קלט או אף חש בשינוי הגישה אצל האחר. היה ואיתות כזה של הבנה וקבלה אינו מגיע, אז מתפקידו של המגשר, בהזדמנות הראשונה, לתת מקום ולעודד  נתינת דעתם של הצדדים להבעת האמפתיה, אפילו שזו היתה במרומז בלבד,  באמצעות כל אחת מהטכניקות, שעומדות למגשר – הדהוד, שיקוף או מסגור מחדש של הנאמר – הכל בהתאמה להתרחשות, שנוצרה באותה עת בחדר הגישור. אל לו למגשר לאפשר מצב, שבו אחד הצדדים יחוש מבוכה או שצד השני יחוש ממורמר ויתעקש להתעלם מאיתות האמפתיה, שגילה לעברו הצד האחר, וכתוצאה מכך, יתחפר עוד יותר בעמדותיו.

אם המגשר יהיה סבור, שהדהוד שכזה על ידו לגילוי האמפתיה, עלול להחטיא את המטרה בשל עצם הטלת קרן הזרקור עליו, עליו לשקול לעשות זאת בשיחות בנפרד, אבל בשום מקרה, אסור לו להתעלם מהאיתות הזה. לצורך קידום הסיכוי להצלחת הגישור, מצופה מהמגשר, שלא יימצא במצב, שבו הוא נמנע מלהעלות את מודעות הצדדים להבעת האמפתיה, שבאה מצד כלשהו.  הבעת אמפתיה ברמה כלשהי, יש בה כדי להעיד על השינוי, שחל בתפיסתו  של אותו צד את הקונפליקט ואת קיומו של הצד השני כאדם ולא רק כיריב. על המגשר לתת – באמצעות כל כלי גישורי המתאים לאותו הרגע – את העלאה על נס את הצעד הנדיב והאמיץ, שנעשה, מתוך רצון להושיט יד לצד האחר מתוך רצון להכיר בו, באינטרס שלו, בעמדתו או בצרכיו. זו הרי מהותה של הבעת האמפתיה.

האמפתיה ככלי בידי המגשר

הבעת אמפתיה בגישור ע”י המגשר, משולה לעמידה של המגשר על רגל אחת בלבד. יכולתו של המגשר, ליצור  אווירה וקשר של  אמפתיה בין הצדדים, הינה רמה ודרגה בסדרי גודל אחרים וגבוהים בהרבה. מגשר, שניחן  ביכולת זו, גורם לצדדים להתנהל במגרש שונה מזה, שבו הם התנהלו עד לאותו שלב. בשלב זה, הצדדים זונחים את כיווני התנועה שבהם הם נעו בסכסוכך עד כה ונעים האחד כלפי האחר במסלול שונה לחלוטין.

משלב זה, הצדדים מאמצים גישה של הבנה ורגש האחד כלפי השני ומחליפים מסרים של הצורך להיות מובנים. מרגע, שהמגשר מצליח לגרום לצדדים להתעלות בשיח שביניהם לרמה זו, הרי מטרתו של הליך הגישור הושגה. משלב זה אין המדובר עוד בשני יריבים, אלא שני בני אנוש שנותנים את ראשם בפתרון בעיה שקיימת ביניהם, מתוך הבנה שישנם לשניהם צרכים, שיש למלאם.

לסיכום הכישורים שלהם יזדקק המגשר הם –

– ליצור, ככל הניתן בתחילת ישיבת הגישור, סדר יום שבו האמפתיה היא שתשרור בין הצדדים, להבדיל מיחסי התנגחות.

– ליצור אווירה אמפתית, שתאפשר את סדר היום במסלול זה.

– למסגר את השיח ע”י הצבת אסטרטגיה של שאלות פתוחות, יהיה בהן כדי לקדם אווירה שכזו ותקל את השגת יישובו של הסכסוך.

–  לכפות על עצמו “שקט תעשייתי”, שיאפשר את המרחב לצדדים לנוע בדרכם למציאת שיתוף הפעולה להשגת היעד, שלשמו התחייבו להליך הגישור.


[]1] This Week in Mediation #839 https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADg4ZTM5ZDVlLTM4MDMtNGRiYy05ZTU3LTM3MmRiZTJjYjcxYwAQAPfPWZ0tsPZGl1PWkcQpfgE%3D

Failing to Notice the Generosity of Others / by Catherine Gillespie

https://www.mediate.com/articles/gillespie-generosity.cfm

Empathy in Mediation by Sarathi Susheela, May 2020.

https://www.mediate.com/articles/susheela-empathy-mediation.cfm

Failing to Notice the Generosity of Others / by Catherine Gillespie

https://www.mediate.com/articles/gillespie-generosity.cfm

Empathy in Mediation by Sarathi Susheela, May 2020.

https://www.mediate.com/articles/susheela-empathy-mediation.cfm