הקוד האתי

לשכת המגשרים בישראל הינו האיגוד המקצועי למגשרים הראשון בישראל אשר כתב ופרסם קוד אתי עוד בתחילת דרכו בשנת 1999.

על מנת לשמור על רמתם הגבוהה של מגשריה, החליטה לשכת המגשרים לעדכן ולחדש את הקוד האתי שלה. הקוד האתי החדש הוא קוד אתי מתקדם ועכשווי, הוא מציב את לשכת המגשרים בישראל ומגשריה בשורה אחת עם האיגודים המקצועיים למגשרים המתקדמים בעולם.

 
 

לשכת המגשרים בישראל רואה כערך עליון את מחויבות חבריה לניהול גישור מתוך כבוד למשתתפים בהליך הגישור, על דרך ההידברות החופשית ללא סמכות מכריעה, המנוהלת ביושר ובתום לב באמצעות גורם  מקצועי ונטראלי.

 הקוד האתי של לשכת המגשרים מכיל את הסטנדרטים להתנהגות הולמת החלה על מגשרים חברי לשכת המגשרים בישראל ומפרט את נורמות ההתנהגות האתיות החלות על המגשרים בניהול ההליך.

 

קיום הליכי גישור הוא אינטרס חברתי לטובת הציבור. הגישור מאפשר לאנשים לקיים שיח  ולגשר על פערים מתוך הסכמה ומתוך חיסכון במשאבים אישיים וציבוריים. הגישור מקדם חברה טובה יותר המבוססת על שיח, על הרמוניה חברתית ועל הסכמה הנובעים ממימוש האינטרסים המשותפים של הצדדים.

 

הקוד האתי למגשרים חברי לשכת המגשרים בישראל (2017 ) אימץ והתאים לצורכי חברי הלשכה את הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, שפותח על ידי חברי פורום האתיקה של המרכז בהנחיית ד”ר עומר שפירא מהפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו. הקוד האתי למגשרים (2014) של המרכז לגישור וליישוב סכסוכים בקהילה קריית אונו, יראה אור בספר אתיקה בגישור: קודים אתיים והתמודדות עם דילמות (עומר שפירא וכרמלה זילברשטיין, עורכים) (הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית).”

גלילה לראש העמוד
אסיפה כללית

לשכת המגשרים בישראל מזמינה אתכם לאסיפה כללית מיוחדת שלא מן המניין
שתתקיים בזום ביום ד' 27 יולי 2022 בשעה 18:00.
סדר יום:
· דברי פתיחה ועדכונים – טובי דנון יו"ר הלשכה
· דיון בנושא איחוד אפשרי עם ארגון המגשרים בישראל.
· הצבעה של האסיפה בדבר מתן סמכות לוועד המנהל לנהל משא ומתן בנושא איחוד עם ארגון המגשרים.
· שונות
ברצוננו להדגיש את חשיבות השתתפותכם באסיפה זו.
לינק להשתתפות באסיפה הכללית ישלח ערב יום האסיפה לחברי הלשכה .
האסיפה הכללית פתוחה לדברים והצבעה לחברי הלשכה בלבד

דילוג לתוכן