הצעת חוק המגשרים

לאחר שנה של עבודה מאומצת בעזרתה המקצועית של חברתי היקרה עו”ד ליאת אייל הונחה היום על שולחן הכנסת בשעה טובה הצעת חוק “המגשרים” של לשכת המגשרים על ידי ח”כ אורן חזן.

כידוע, מקצוע הגישור בישראל אינו מוסדר ו/או מפוקח ולמעשה כמעט כל אדם, באשר הוא, רשאי לעסוק בכל הליכי גישור, שבבסיסם צדדים החלוקים על סוגיות מורכבות, לדוגמה בעניינם של קטינים בהליכי גירושין ומהווה למעשה הליך אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

הצעת החוק, נועדה להסדיר את מקצוע הגישור באמצעות גוף מוסדר,תוך מתן רישוי מתאים, להבטחת רמת השירות המתקבל בין השאר באמצעות אתיקה מקצועית לרבות בדיקת תלונות ואף הפעלת סנקציות אתיות במקרים המתאימים ובכך לאפשר הגנה לציבור הרחב על ידי מניעת קבלת שירות בלתי מבוקר.

כמו כן, בהתאם להצעת החוק יהיה פיקוח ועיצוב של התכנים וההכשרות של המגשרים, דבר אשר יבטיח את רמת המקצועיות של העוסקים במלאכה באופן שימנע קבלת שירות בלתי מקצועי.

אנחנו עדיין קוראים לכל העוסקים במלאכה לגלות אחריות ולהגיע לוועדות הכנסת בהמשך על מנת לקחת חלק בעיצוב המקצוע בישראל .

שלכם, ד”ר ירון מאיר Ph.D
יו”ר לשכת המגשרים בישראל.