המגשרת עו”ד עדי רופא משיבה

1.9.2015

 

 

כזכור לקוראיו הנאמנים של המדור המקצועי באת לשכת המגשרים, במאמרה הראשון, שהתפרסם במדור זה, הבטיחה עו”ד עדי רופא-שייפר, להשתדל ולענות על כל שאלה בתחום הגישור, שיש לה עניין עבור ציבור המגשרים בארץ.

 

החליטה מערכת המדור לפרוע שטר זה ולהפנות לעדי מספר שאלות, שלדעתי, כל מי שמתחבט בשאלת הגישור כמקצוע כאן בארץ, יגלה בהן עניין ובעיקר בתשובות לשלות אלה.

 

להלן השאלות, כפי שנשאלו והתשובות שניתנו להן:

 

ש. האם יש דרישה לאיזה שהיא הכשרה קודמת או שכל בנאדם יכול לעבור קורס גישור ולהפוך למגשר? האם יש דרישה מוקדמת לאיזה שהם לימודים אקדמיים או לימודים קודמים אחרים?

 

האם הגישור בניו יורק זה עיסוק בעיקר של עורכי דין? רק עורכי דין? ומאיזה רקעים מקצועיים אחרים מגיעים אנשים בכדי להיות מגשרים?

 

ת. לפי התפיסה הנוהגת בארה”ב, הגישור הוא עולם פתוח לכל אדם באשר הוא, לא משנה הרקע המקצועי שלו, הדתי או המגדרי, ואם הינו בעל הרצון והיכולת להקשיב ולהביא את הצדדים להתדיין בינם ובין עצמם עד למציאת פתרון הולם לסכסוך שביניהם והגעה להסדר, הרי שהוא מוכשר לתפקידו כמגשר.

 

לפיכך, כל אדם באשר הוא, יכול להיכנס למרכז הגישור ולעבור אכשרת מגשרים, ללא תנאי מקדים של לימודיים אקדמאים או קורסים מסוימים. אמנם, ברוב המקרים מדובר באנשים מרקע אקדמי מסוים. רובם ככולם הינם עורכי דין, כמו גם אנשים המגיעים מתחום הפסיכולוגיה או העבודה הסוציאלית. 

 

ש. האם קיימת הסמכה כללית כלשהי למגשרים – מטעם העיר? המדינה? הפדרציה?

ואם כן, על-יד מי היא מוענקת?

 

האם גם הלומדים במסלול הפרטי, שהזכרת אותו, מקבלים גם כן הסמכה כלשהי, שמוכרת באופן רשמי על-ידי הרשויות או שמא, הם יהיו בעלי הסמכה שתוכר רק על-יד מרכז הגישור שבו הם למדו?

 

ת. מעת שהמגשר לעתיד השתלם ועמד בדרישות מסלול ההכשרה וההסמכה במרכז גישור קהילתי מסוים, הסמכה זו קבילה עבור כל שאר מרכזי הגישור הפרוסים ברחבי מדינת ניו יורק ונתמכים על ידי בתי המשפט. קרי: הסמכה אשר ניתנה בקווינס שווה לאותה הסמכה שניתנה בברוקלין או בווסטצ’סטר.

 

אינני בקיעה במתרחש בתחום הקורסים וההכשרה במגזר הפרטי. למיטב ידיעתי מתקיים שם,  הקורס הבסיסי בגישור בן 40 שעות לימוד בדומה למגזר הציבורי.

 

אולם בפועל, מי שמעוניין בקבלת ניסיון בתחום הגישור עדיף לו שאת לימודי הגישור יעשה במסגרת הציבורית. מרכז הגישור הציבורי מבטיח לבוגרי קורס הגישור במסגרתו, לספק להם את התיקים לגישור ואת מסלול ההסמכה, כפי תיארתי במאמרי הראשון. מי שמעוניין בקורס הגישור לאו דוקא על מנת לפעול כמגשר, אזי קורסי הגישור הפרטיים הפרטי יכולים לספק את אותה הסחורה.

 

יש לדעת שעורכי דין, מחויבים להשתתף, מדי שנה, באיזה שהם לימודים משלימים במסגרת ה CLE  –  .Continue legal education קורס הגישור הבסיסי, התקבל כחלק מלימודים משלימים אלה.

 

ש. האם הלומדים במסלול הפרטי שהזכרת אותו, גם כן מקבלים הסמכה מוכרת כלשהי?

או שמא רק של מרכז הגישור או של המוסד שבו הם למדו? האם קיימת הסמכה כללית כלשהי

למגשרים – מטעם העיר? המדינה? הפדרציה?

 

ת. במגזר הפרטי, בשונה מהמגזר הציבורי, המגשר איננו עובר את תהליך ההסמכה, אלא רק הכשרה (קורס) בתחום הגישור, ולפיכך הוא איננו מוסמך לפעול כמגשר בבית המשפט דהיינו: הוא יכול לגשר באופן פרטי כאוות נפשו אך אינו יכול לגשר מטעם בית המשפט . 

 

ש. מהו הקוד האתי שתחתיו הנכם פועלים? האם הוא חל רק על מרכז הגישור שאת פועלת בו?

האם הוא אחיד לכל מרכזי הגישור הקהילתיים? האם קיים אותו קוד אתי שחל ומחייב גם על מגשרים ממרכזי ההכשרה הפרטיים?

 

ת. הקוד האתי שתחתיו פועלים כל המגשרים שבמסגרת הגישור הקהילתי, הינו קוד זהה לכל מרכזי הגישור הקהילתיים במדינת ניו יורק   –  

New York State Unified Court System Accredited Mediation Center.  

 

כאמור, כל מרכזי הגישור הקהילתיים מחויבים לאותו קוד אתי והם נמצאים תחת ביקורת בית המשפט. מרכזי הגישור הקהילתיים במדינת ניו יורק מספקים הסמכה והכשרה זהה בכל מרכזי הגישור, זאת  בשונה מהמגזר הפרטי, ששם לא קיימת מחויבות דומה של מרכז הגישור  והם אינם מספקים הסמכה מטעם בית המשפט ואינם יכולים לפעול במסגרתו, אלא מספקים את קורסי הגישור בלבד.

 

 

 

עמיתים מגשרים, לאור הניסיון הזה שצלח, והעובדה שעדי עמדה במילתה והשיבה לכל שאלותינו במלואן, הרי למי מכם שיש לו שאלות נוספות לעדי מתחום הגישור, מוזמן להעבירן אלי ואני משוכנע עתה, שעדי תעשה כל מאמץ בכדי להשיבו נכוחה.

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.