הודעה מס’ 2 לחברי לשכת המגשרים בישראל

ועדת הבחירות

כ”ד בסיוון תשע”ו
12 ביולי 2016
הודעה מס’ 2 לחברי לשכת המגשרים בישראל

הבחירות לוועד לשכת המגשרים בישראל ולוועדת הביקורת שלה תתקיימנה ביום שלישי,
י’ באלול תשע”ו, 13 בספטמבר 2016 בבית השחמט, רח’ טאגור 26 , רמת אביב ,תל אביב.

בבחירות אלו רשאי להצביע, לבחור ולהשפיע כל חבר/ת הלשכה אשר היה רשום כחבר בלשכת המגשרים בישראל לפני תאריך ט”ו באייר תשע”ו , 23 מאי 2016 , ושאינו חייב דמי חבר .

מועמדות לוועדת הביקורת רשאי להגיש כל חבר/ת הלשכה שהיה רשום כחבר/ה בלשכת המגשרים בישראל לפני תאריך י”ד באדר א’ תשע”ו, 23 בפברואר 2015 , שממלא אחר כל תנאי התקנון ושאינו חייב דמי חבר.

מועמדות לוועד הלשכה רשאי להגיש כל חבר/ת הלשכה שהיה רשום כחבר/ה בלשכת המגשרים בישראל לפני תאריך י”ד באדר א’ תשע”ו, 23 בפברואר 2015 , שממלא אחרי כל תנאי התקנון ושאינו חייב דמי חבר.

חברי הלשכה המעוניינים להציג את מועמדותם לוועדת ביקורת או לוועד יוכלו להגיש לוועדת הבחירות את
מועמדותם על גבי הטופס המצורף לא יאוחר מיום חמישי, ח’ בתמוז תשע”ו, 14 ליולי 2016, שעה 13:00.

המעוניינים להתמודד יצרפו לטופס בקשת המועמדות את מסמכים הבאים:
1. קורות חיים.
2. הצהרת כוונות על הפעילות .

את טופס המועמדות יש לשלוח אל וועדת הבחירות רק בדואר אלקטרוני שכתובתו :
boharim.megashreyisrael@gmail.com או באמצעות הפקס 03-5062840 לא יאוחר מהמועד המצויין לעיל.

לתשומת הלב!

באחריות המועמד לוודא הגעת טופס המועמדות על נספחיו לוועדת הבחירות לא יאוחר מ- 14.07.2016 .
חבר/ה שהגיש/ה מועמדות ולא קיבל/ה מוועדת הבחירות אישור על הגשת המועמדות בתוך שלושה ימי עבודה ממועד משלוח הבקשה מתבקש/ת –
(א) לשלוח שנית את המסמכים המצוינים לעיל;
(ב) ליצור קשר טלפוני עם הח”מ לטלפון 4398575 -052 בימי א’ עד ה’ בין השעות 16:00 – 20:00 בלבד כדי לוודא הגעת המסמכים לוועדת הבחירות .

בברכה,

לב קפלונוב,
יו”ר ועדת הבחירות

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.